Reklewscy Opatowscy

Tytuł

Reklewscy Opatowscy

Temat

Reklewscy Opatowscy - Fragmenty „Sagi Rodu De Rekle Reklewskich” - Reklewski - rodzina matki Mieczysława Radwana

Opis

Za protoplastę linii opatowskiej uważa się syna Wojciecha Reklewskiego de Rekle h. Gozdawa, cześnika sandomierskiego a wnuka Kaspra Reklewskiego z Rekli i Dąbia i Marianny z Kłody. Wociech Reklewski, cześnik sandomierski po otrzymaniu tytułu cześnika w 1660, sprzedał dziedziczne Dąbie i kupił wieś Czajkowa w powiecie połanieckim i Obręczną - wydzierżawił?
Ten Wojciech Reklewski , cześnik sandomierski, miał syna Wojciecha - protoplastę linii opatowskiej, a ten Stefana, podwojewodziego sandomierskiego, ożenionego z Apolonarią Dembicką. Stefan miał synów, Wawrzyńca i Krzysztofa, którzy nie zostawili spadkobierców.
Spadek po nich otrzymał Józef Reklewski, syn Andrzeja , póżniejszy właściciel " Dóbr Skoszyn".
Z materiałów Sądu Szlacheckiego Galicji Zachodniej dowiadujemy się iż Krzysztof zmarł bezpotomnie. Istniejące dokumenty dostępne w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie na ulicy Długiej, wskazują jednoznacznie, że ojcem Józefa i Michała dwóch głównych antenatów linii opatowskiej był Andrzej Reklewski, właściciel wsi Borczyn, nabytej w roku 1746 od Wawrzyńca Lanckorońskiego i Warszówka k. Pawłowa.

Trzeba też pamiętać, że w tym samym okresie działają dwaj Andrzeje Reklewscy, majacy na dodatek synów Józefów.
1. Andrzej Reklewski z Borczyna i Warszówka – ojciec Józefa Reklewskiego właściciela „ dóbr Skoszyn”
Andrzej Reklewski de Rekle h.Gozdawa ( ok. 1700-, zm. po 1763) właściciel wsi Borczyn k. Jędrzejowa, nabytej w roku 1746 od Wawrzyńca Lanckorońskiego oraz właściciel wsi Warszówek w gminie Pawłów k. Starachowic, ożeniony w Denkowie z Katarzyną Maciejowską w 1743, miał syna Józefa, który jako spadkobierca Krzysztofa Reklewskiego został właścicielem (dzierżawcą) majątku Obręczna , a w 1809 właścicielem dóbr Skoszyn i zapoczatkował jedną linię Reklewskich opatowskich. Drugi syn Andrzeja - Michał Reklewski zapoczątkował drugą linię opatowskich Reklewskich
Andrzej Reklewski , ojciec Józefa spadkobiercy Krzysztofa Reklewskiego z Obręcznej, prawdopodobnie był synem Wacława Reklewskiego z Jugoszowa i Ewy, notowanych w AGAD - akta Radwanów, jako rodzice Barbary Reklewskiej, żony Aleksandra Radwana. Synem Wacława i Ewy Reklewskich mógł być też Antoni Józef Reklewski i notowany Michał i Leon? Leon mógł być brarem Wacława.
Ze względu na bliskie pokrewieństwo Andrzeja i jego syna Józefa z Wojciechem Reklewskim cześnikiem sandomierskim, udowodnione w sprawie spadkowej, Andrzej był prawnukiem Kaspra Reklewskiego z Rekli i Dąbia i Marianny z Kłody.

2. Andrzej Reklewki 1675-1739 syn Pawła i Katrzyny ze Zborowkich h. Jastrzębiec, który piastował urząd wojskiego bieckiego od 1725 do 1737 roku, podstolego sandomierskiego od 14 07 1737 roku do swojej śmierci, to jest do 4 03 1739 roku, i który w roku 1697 był elektorem Augusta II, a w 1704 Stanisława Leszczyńskiego . Był wg. Krystyny z Reklewskich Kowalewskiej synem Pawła Reklewskiego, wojewody łęczyckiego i Katarzyny Zborowskiej. Miał synów Józefa i Wojciecha. Ożeniony z Heleną Młocką , drugi raz w 1701 roku z Marianną Dobrucką z Imielna i ten ślad daje towarzyskie powiązania z Radwanami bo w Imielnie mieszkał przez jakiś czas przed Jaworem, Jan Radwan syn Aleksandra Radwana. Temu Andrzejowi przypisywana jest własność klucza Wiewióreckiego : Wiewiórka Jaźwiny Róża i Czarna w 1723 roku – akta grodzkie sądeckie, 1714 – klucza Rożnowskiego, wsi Nieciecza, wsi Jelna, części Krużlowa Wyżna. Andrzej był dzierżawcą Nawojowej i wsi należących do tego klucza w 1725-1727.
Ale! Ten Andrzej dziedziczył też wg dokumentów grodzkich, części majątku w chęcińskim i buskim, co świadczy, że pochodził z tych samych stron co Wacław Reklewski, protoplasta linii krakowskiej i Andrzej z Warszówka syn Wacława z Jugoszewa z linii opatowskiej. Nie został jednak przypisany do żadnej z tych dwóch głównych linii Reklewskich, choć Krystyna Kowalewska sądzi, że mógł być wnukiem Kaspra.

Andrzej Reklewski (ur. ok.1700), ojciec Józefa spadkobiercy Krzysztofa Reklewskiego z Obręcznej, prawdopodobnie był synem Wacława Reklewskiego z Jugoszowa i Ewy, notowanych w AGAD - akta Radwanów, jako rodzice Barbary Reklewskiej, żony Aleksandra Radwana. Synem Wacława i Ewy Reklewskich mógł być też Antoni Józef Reklewski.i Michał Reklewski z Warszówka.
Bowiem :
Aleksander Radwan i Barbara Reklewska, właściciele Cząstkowa i Sosnówki, byli rodzicami dwóch synów bliźniaków Jana Alekskandra i Józefa urodzonych w Żernikach k. Stopnicy w roku 1719 i Krystyny urodzonej w 1715 Cząstkowie par. Nowa Słupia. Ojcem chrzestnym Krystyny Radwan i świadkiem na jej ślubie w 1738 roku z Władysławem Zaborskim z Warszówka k. Pawłowa, był Antoni Józef Reklewski z Warszówka, brat? Barbary z Reklewskich Radwanowej. Ojcem chrzestnym Władysława Zaborskiego był Andrzej Antoni Zaborski z Warszówka, którego właścicielem był też Andrzej Reklewski a wcześniej Antoni i Michał Reklewscy. Również wiemy, że Andrzej Reklewski z Warszówka notowany jest jako ojciec chrzestny Łukasza Chruszczyńskiego z Cząstkowa ur. 1763, a matką chrzestną była Józefa Maciejowska. Andrzej mógł więc być bratem Barbary i bratem Antoniego Józefa Reklewskich. Warszówek był w rękach Reklewskich przynajmniej do 1772 roku - notowana jako matka chrzestna Piotra Zaborskiego z Jaworu - Barbara Reklewska z Warszówka.
Aleksander Radwan właściciel Cząstkowa i Sosnówki, ok. 1750 roku również kupił Jawor i Modrzewie koło Pawłowa i Warszówka, gdzie szwagier Andrzej Reklewski miał pobliski Warszówek i skąd pochodził zięć Władysław Zaborski. Współwaścicielem Warszówka był też Andrzej Antoni Zaborski, który wychowywał swego chrześniaka Władysława Zaborskiego.
Antoni Józef Reklewski notowany jest w księgach sandomierskich z 1696 roku jako świadek w sprawie Franciszki Reklewskiej, córki Leona i Stanisławy Reklewskich oraz jako współspadkobierca i potomek generosis Jana Paprockiego z Jawora a także jako współwłaściel Warszówka w 1724 razem z Michałem Reklewskim. Antoni Józef Reklewski, prawdopodobnie najstarszy brat Barbary Reklewskiej, urodzonej ok. 1680-90, Andrzeja Reklewkiego urodzonego ok. 1700, Michała?, zmarł po roku 1738 a urodził się koło 1680. Czy notowany w roku 1696 Leon Reklewski był bratem Wacława Reklewskiego z Jugoszowa, urodzonego ok. 1640- 45?, ojca Barbary z Reklewskich Radwanowej i Antoniego Józefa, Michała i Andrzeja z Warszówka?

Więcej w ( obiekcie) : Reklewscy z Obręcznej i w ( obiekcie): Jawor i Warszówek - z historii. A. Radwan, A. Zaborski, Reklewscy oraz w (obiekcie): Aleksander Radwan ( Aleksander Krzysztof Radwan ) syn Jana Radwana z Żernik i ojciec Jana Radwana (Aleksandra Jana Radwana)

Twórca

Maria Wiktoria Radwan, Marek Zaborski, Krystyna Kowalwewska

Źródło

„Rodzina Herbarz Szlachty Polskiej” ze zbiorów Seweryna hrabiego Uruskiego i materiałów archiwalnych, opracowany przez Aleksandra Włodarskiego tom XV 1931. „Szlachta Wylegitymowana w Królestwie Polskim w Latach 1836-1861” E. Sęczys 2000, „Poczet Szlachty Galicyjskiej i Bukowieńskiej” Lwów 1857.„Herbarz Polski” Adama Bonieckiego, Księgi grodzkie sądeckie, krakowskie. Archiwa Państwowe w Krakowie, Warszawie, Kielcach, Sandomierzu, Pińczowie, Częstochowie, Archiwum Wojskowe w Warszawie i Archiwum Archidiecezjalnym w Częstochowie, bibliotekach Narodowej, Miejskiej Warszawy, Wojskowej, a także bibliotekach elektronicznych Polona, Mazowieckiej, Jagiellońskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, dane zamieszczone w Genetece.pl, Archiwum Rodziny Radwanów,

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1696