O Mieczysławie Radwanie

Mieczysław Radwan polski metalurg i historyk, krajoznawca, działacz krajoznawczy, historyk techniki, pionier badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim, nauczyciel akademicki, był twórcą nowego, nieznanego wcześniej problemu badawczego o nazwie "starożytne hutnictwo świętokrzyskie"

"Motorem i pasją działania Mieczysława Wincentego Radwana, było poszukiwanie prawdy i zawsze doznawał wiele satysfakcji, gdy on lub któryś z jego współpracowników mógł poszczycić się osiągnięciami, na tym polu. Będąc wielkim humanistą z rozwojem techniki łączył zawsze człowieka, który ją stworzył. Mając specjalny dar pozyskiwania ludzi dla swej umiłowanej sprawy, jaką była historia techniki i ochrona jej zabytków, porywał ludzi, tworząc z nich nowych, podobnych do siebie entuzjastów. W każdym miejscu działania Mieczysława Radwana pozostał ślad jego ogromnego zaangażowania i talentu." (Z. Pękala)