Ksawera (Józefa) Franciszka hr. Parysówna ( Ksawera Parys ) Gagatnicka

Tytuł

Ksawera (Józefa) Franciszka hr. Parysówna ( Ksawera Parys ) Gagatnicka

Temat

Nota Biograficzna Ksawery Franciszki hr. Parys z Siecczy h. Prawdzic, prababki Mieczysława Radwana

Opis

Ksawera (Józefa) Franciszka hr. Parysówna z Siecczy h. Prawdzic, od 1808 h. Parys Hrabia (odmiana h. Prawdzic), córka Adama hr. Parysa marszałka konfederacji barskiej, współwłaściciela Pacanowa i Józefy Sołtyk h. własnego, córki Józefa Sołtyka miecznika sandomierskiego, posła na sejm 1764.
Była piękna i wykształcona, adorowana przez Józefa ks. Poniatowskieo. Urodziła się ok. 1795 w Pacanowie, poślubiła Józefa Gagatnickiego h. Pniejnia. Dzieci : Felicja Gagatnicka (17.05.1826, chrzest : Kielce, Katedra), Antoni Gagatnicki (22.07.1827, chrzest : Kielce, Katedra), Adam Gagatnicki (19.09.1828, chrzest : Kielce, Katedra), Jan Gagatnicki (ok 1829 „ Jaś Gagatnicki”, absolwent Szkoły Rolniczej w 1851), Józefa (Jadwiga) Gagatnicka ur. 1831, wg aktu ślubu z Michałem Eustachym Reklewskim, w 1834.
Zmarła w majątku jej męża Józefa Gagatnickiego, Oblęgorze par. Chełmce w 1876 roku.
O jej rodzinie i bratanicy Emili, która poślubiła napoleońskiegp generała Moranda, tak pisano ówcześnie: "Parysówna pochodziła z familii godnej i wysoko skoligoconej. Jej przodkowie, stara szlachta mazowiecka herbu Prawdzic, od XVI wieku pełnili obowiązki starostów, kasztelanów, wojewodów, senatorów, posłów, podczaszych, podstolich, podkomorzych i bardzo często obrońców ojczyzny. W ciągu wieków rodzina ta rozgałęziłą się mozna (odmiana nazwiska: Paris, Pariss, Paryss, Parysz, Parisz oraz różne warianty herbu Prawdzic). Interesująca nas panienka Emilia Łucja Parys urodziła się 22 czerwca 1792 roku w Sandomierskiem (cytat z aktu ślubu cywilnego: " Kobylanski, palatinat de Sandomierz"). Była córką pułkownika wojska francuskich i saskich Kajetana Parysa i Eufrozyny z Malczewskich. Rodzice zapewnili jej staranną edukację, a opatrzność równie chwalebną urodę. Jednakże kobieca uroda nie jest w Polsce niczym szczególnym, natomiast panna Parys posiadała feler dyskwalifikujący ją w oczach kawalerów - była biedna, gdyż Parysowie stracili gros swych majętności.[...] ...]- pierwszym drużbą na jej ślubie był książę Józef Poniatowski "

Twórca

Maria Wiktoria Radwan

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1795

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów