Józefa Jadwiga z Gagatnickich Reklewska ( Jadwiga Gagatnicka, Jadwiga Reklewska)

Tytuł

Józefa Jadwiga z Gagatnickich Reklewska ( Jadwiga Gagatnicka, Jadwiga Reklewska)

Temat

Nota Biograficzna Józefy Jadwigi Gagatnickiej h. Pniejnia żony Michała Reklewskiego, babki Mieczysława Radwana

Opis

Józefa Jadwiga Gagatnicka h. Pniejnia urodziła się w 1834 ( wg aktu ślubu 1831) w Pacanowie, własności jej dziadka Adama hr. Parysa. Córka Józefa Gagatnickiego h. Pniejnia i Ksawery Franciszki hr. Parysówny h. Prawdzic. Jej ojciec, Józef Gagatnicki, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Królewsko - Warszawskiego Uniwersytetu, sędzia pokoju powiatu Kieleckiego i w Szydłowie był dziedzicem dóbr Książnice k. Staszowa, Karsy Małe k. Pacanowa i Oblęgór. Poślubiła Michała Eustachego Reklewskiego de Rekle h. Gozdawa, administratora dóbr jej ojca, 18 IX 1853 w Chełmcach

Twórca

Maria Wiktoria Radwan

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów, urodzenie: akt chrztu Marii (Marianny) Eleonory Reklewskiej i akt ślubu Józefy Gagatnickiej lat 22,córki Ksawery Franciszki z Parysów z Michałem Eustachym Reklewskim z dn.18 września 1853 w Chełmcach. -- Informacja p. Marii Wiktorii Radwan (z 6.9.2013)
- ślub: Akt małżeństwa: Chełmce (obecn. woj. świętok.), rok 1853, nr aktu 12 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,90746,27

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1831

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów