List Stanisławy Radwanowej do Marii Radwanowej 1935

Tytuł

List Stanisławy Radwanowej do Marii Radwanowej 1935

Opis

List Stanisławy Radwanowej do Marii Radwanowej do Kalisza, z życzeniami imieninowymi 1935

Twórca

Stanisława Radwanowa

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1935-07-16

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów