List Stanisławy Radwanowej do Marii Radwanowej 1933

Tytuł

List Stanisławy Radwanowej do Marii Radwanowej 1933

Opis

List Stanisławy Radwanowej do Marii Radwanowej do Nadleśnictwa Lubień, z życzeniami imieninowymi 1933

Twórca

Stanisława Radwanowa

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1933-07-16

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów