Michał Józef Affanasowicz (prof. Michał Affanasowicz)

Tytuł

Michał Józef Affanasowicz (prof. Michał Affanasowicz)

Temat

Nota biograficzna prof. Michała Affanasowicza, ojca zięcia Mieczysława Radwana

Opis

Michał Józef Affanasowicz (1887 - 1946) profesor doktor, inżynier mechanik, harcmistrz, członek Związkowego Naczelnictwa Skautowego, Komendant Krakowskiej Chorągwi Męskiej. Urodził się 22 listopada 1887 roku w Petersburgu, w rodzinie Konstantego Kazimiery z Rynkiewiczów. W 1905 roku ukończył gimnazjum klasyczne w Grodnie, po czym wstąpił na Politechnikę Lwowską, gdzie studiował na Wydziale Budowy Maszyn i równolegle na Wydziale Elektrycznym. Równocześnie odbywał liczne praktyki, pracując w fabryce Wolskiego w Lublinie i w warsztatach londyńskiego metra. W czasie studiów wstąpił do Towarzystwa „Eleusis”, organizacji abstynenckiej założonej 1902 roku przez Wincentego Lutosławskiego. Uczestniczył w pierwszym zjeździe wakacyjnym „Eleusis” w Kossowie, w czasie którego sformułowano manifest ideowy ruchu. W 1911 włączył się do pracy skautowej wraz z grupą elsów, w której był m.in. Andrzej Małkowski. Od tego roku był również drużynowym 6 Lwowskiej Drużyny Skautowej im. Gen. Henryka Dąbrowskiego. Z tego okresu pochodzi szereg fotografii będących dziełem Michała Affanasowicza przedstawiających skautów lwowskich. Był nominalnie kierownikiem reprezentacji polskich skautów na Zjeździe w Birmingham.
Ożeniony z Marią z Sawczyńskich, córką Tytusa i Jadwigi z Zalewskich, którzy mieli mały majątek koło Kołomyji. Ppłk. Włodzimierz Sawczyński - brat Marii został zamordowany w Charkowie w 1940.

Tak o prof. Michale Affanasowiczu pisze tarnobrzeski konserwator zabytków Sławomir Stępak : ......"Michał Affanasowicz w swoim życiorysie miał krótki epizod związany z moimi stronami rodzinnymi czyli Tarnobrzegiem, a bardziej Dzikowem, gdzie w okresie I wojny światowej zatrudniony był w dobrach Zdzisława Tarnowskiego. Materiał ikonograficzny jaki po sobie pozostawił do dziejów zamku dzikowskiego i okolic Tarnobrzega, budzi mój podziw. Nie tylko udokumentował na zdjęciach zamek dzikowski i jego wnętrza w 1917 roku, ale także pozostawił po sobie wiele zdjęć z okolic Dzikowa, czyli Tarnobrzega, Miechocina i pierwszowojennych okopów z okolic Tarnobrzega. Większość z nich znam tylko z bazy internetowej Muzeum Fotografii w Krakowie. Jedno zdjęcie kościoła w Miechocinie z 1916 r., który jest głównym punktem moich zainteresowań, autorstwa M. Affanasowicza odnalazłem w Bibliotece Jagiellońskiej. Wklejone ono zostało przez Michała Marczaka, bibliotekarza Tarnowskich, do maszynopisu jego opracowania pt. "Katalogu druków i rękopisów biblioteki parafialnej w Miechocinie" z 1923 r."

Twórca

Edyta Affanasowiczowa, Ilona Affanasowiczowa

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1887

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów