Wawelberg i Wawelbergczycy. Maciej Radwan

Tytuł

Wawelberg i Wawelbergczycy. Maciej Radwan

Opis

Szkoła Wawelberga i Rotwanda działała w latach 1895–1951, początkowo jako szkoła średnia, później inżynierska, a w końcowym okresie równolegle z Politechniką Warszawską, do której została włączona w 1951 roku.
Nauka trwała 4 lata. Do 1905 językiem wykładowym był rosyjski, a od 1906 – język polski. Od 1906 szkoła miała nieoficjalnie charakter politechniki. Od 1929 warunkiem przyjęcia do szkoły stało się posiadanie matury i do 1939 posiadała ona status szkoły wyższej.

We wrześniu 1940 r. Maciej Radwan zaczyna naukę w na nowo uruchomionej Szkole Wawelberga i Rotwanda w Warszawie, którą ukończył w czerwcu 1943 roku. Mieszka wtedy u stryja Stanisława Radwana na ul. Śniadeckich z jego synami Wojciechem i Wiesławem (Wiesław i Wojciech z Matką Haliną z Różyckich, rozstrzelani w 1944 za posiadanie broni). Trzeci syn Stanisława Tadeusz zatrudniony został przez Mieczysława Radwana w kopalni rudy w Stąporkowie.

Data

1941