JESZCZE O POMYSŁACH BADAWCZYCH
DRA J. PIASKOWSKIEGO

Tytuł

JESZCZE O POMYSŁACH BADAWCZYCH
DRA J. PIASKOWSKIEGO

Opis

M.Radwan i K.Bielenin. JESZCZE O POMYSŁACH BADAWCZYCH
DRA J. PIASKOWSKIEGO. KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI, ROK VIII — NR ,1

Twórca

Kazimierz Bielenin, Mieczysław Radwan

Źródło

KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI, ROK VIII — NR ,1

Data

1963