PUBLIKACJE MIECZYSŁAWA RADWANA 1925-1968 :
WYKAZ PRAC DOC. MIECZYSŁAWA RADWANA Z ZAKRESU HISTORII NAUKI I HISTORII TECHNIKI *


Tytuł

PUBLIKACJE MIECZYSŁAWA RADWANA 1925-1968 :
WYKAZ PRAC DOC. MIECZYSŁAWA RADWANA Z ZAKRESU HISTORII NAUKI I HISTORII TECHNIKI *


Temat

Bibliografia źródłowych publikacji Mieczysława Radwana z zakresu historii nauki i historii techniki

Opis

Bibliografia źródłowych publikacji Mieczysława Radwana z zakresu historii nauki i historii techniki. *Bibliografia nie Obejmuje notatek bibliograficznych, zamieszczanych w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki”, oraz artykułów w prasie codziennej i tygodniowej

Twórca

Stanisław Miczulski, Eugeniusz Olszewski

Data

1932

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów