Józef Gagatnicki

Tytuł

Józef Gagatnicki

Temat

Józef Gagatnicki h. Pniejnia pradziadek macierzysty Mieczysława Radwana

Opis

Józef Gagatnicki h. Pniejnia urodził się ok. 1795. Syn Ignacego Gagatnickiego h. Pniejnia i Rozalii Pawlikowskiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Królewsko - Warszawskiego Uniwersytetu w 1821 , sędzia pokoju pow. kieleckiego, sędzia pokoju w Szydłowie. Dziedzic dóbr : Książnice k. Staszowa 1834, Karsy Małe k. Pacanowa 1843, Oblęgór (par. Chełmce, pow. Kielce) w 1858, Pacanowa (1834-1840), administrator majątku Szczytniki 1784. Członek Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim (adres: Oblęgor, poczta: , powiat Opoczyński)
okręg szydłowiecki Tow. Rolniczego (1861)
Leg. w Król. Pol. 1858. Ożeniony z Ksawerą Franciszką hr. Parys z Siecczy h, córką Marszałka konfederacji barskiej, Adama Parysa, właściciela Pacanowa.
Dzieci : Felicja Gagatnicka (17.05.1826, chrzest : Kielce, Katedra), Antoni Gagatnicki (22.07.1827, chrzest : Kielce, Katedra), Adam Gagatnicki (19.09.1828, chrzest : Kielce, Katedra), Jan Gagatnicki (ok 1829 „ Jaś Gagatnicki”, absolwent Szkoły Rolniczej w 1851), Józefa (Jadwiga) Gagatnicka ur. 1831, wg aktu ślubu z Michałem Eustachym Reklewskim, w 1834.
Z pierwszą (drugą) żoną miał przynajmniej kilkoro dzieci (w pamięci rodzinnej Ksawera Parysówna wyszła za wdowca).

Gagatnicki Józef, Oblęgor (błędnie zapisany jako Oblęgów), --, Szydłowiecki, Opoczyński, członek Towarzystwa Rolniczego – organizacji skupiającej ziemian Królestwa Polskiego w latach 1858-1861. Była to faktycznie pierwsza organizacja pozarządowa istniejąca w Królestwie Polskim, nie poddana kontroli władz carskich

W akcie ślubu Jana "Jasia" Gagatnickiego z lipca 1866 roku zawartego w Mircu, obydwoje jego rodzice żyli i Józef Gagatnicki zapisany jest jako dziedzic dóbr Oblęgorza, a Jan, jako naddzierżawca dóbr Szydłówka, poprzednio Jeleniowa. Świadkami na tym ślubie byli: Józef Prendowski naddzierżawca dóbr Mirzec i Czesław Prendowski z własnych środków utrzymujący się. Józef Gagatnicki zmarł w 1877 roku w Chełmcach . Z aktu ślubu córki Józefa Gagatnickiego - Józefy Jadwigi wynika, że Oblęgor był własnościa Gagatnickiego przynajmiej od 1853 roku, a z aktu zgonu - do 1877 notowany był jako właściciel Oblęgora w latach 1853-1877


GAGATNICKI h. PniejniaOd Andrzeja, dz. d. Sawa i subdelegata grodu sand. w r. 1773 – wnuki Józef * 17 IV 1798, sędzia Sądu Pokoju Okr. Kiel. leg. 1858, i Erazm Józef Michał (3im) * 21 III 1822, asesor Sądu Policji Poprawczej w Radomiu leg. 1859 (s-owie Ignacego, pierwszy z Rozalii z Pawlikowskich, drugi z Zofii z Wysockich). Zapisani do Ks. Szl. Gub. Rad. oddz. Kiel. p. 74, 76.AGAD, OZWDRzS, syg. 26 s. 363–364; syg. 28 s. 189; APK, DSGR, syg. 88 s. 250–251 p. 1057, s. 252–253 p. 1071

Twórca

Maria Wiktoria Radwan, Monika Bryła Mazurkiewicz

Źródło

M.J. Minakowski: Wielka Genealogia Minakowskiego, Wikipedia, Własność szlachecka (Szczytniki, Szczytniki Dolne - par. Brzezie k. Wieliczki)
https://www.archiwa.gov.pl/files Szlachta_guberni_augustowskiej lubelskiej i radomskiej _PDF.pdf
http://szczytniki-historia.pl/wlasn_szl2.html

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1795