Karta uczestnictwa na uroczystość otwarcia Mostu Poniatowskiego 1946

Tytuł

Karta uczestnictwa na uroczystość otwarcia Mostu Poniatowskiego 1946

Twórca

Naczelna Rada Odbudowy Warszawy

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów

Data

1946-07-22

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów