Świadectwo Macieja Radwana ukończenia szkoły mechaniczno-technicznej Wawelberga

Tytuł

Świadectwo Macieja Radwana ukończenia szkoły mechaniczno-technicznej Wawelberga

Opis

Szkoła Wawelberga i Rotwanda działała w latach 1895–1951, początkowo jako szkoła średnia, później inżynierska, a w końcowym okresie równolegle z Politechniką Warszawską, do której została włączona w 1951 roku.
Nauka trwała 4 lata. Do 1905 językiem wykładowym był rosyjski, a od 1906 – język polski. Od 1906 szkoła miała nieoficjalnie charakter politechniki. Od 1929 warunkiem przyjęcia do szkoły stało się posiadanie matury i do 1939 posiadała ona status szkoły wyższej

Źródło

Wikipedia

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1943

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów