List Mieczysława Radwana do Matki 1934

Tytuł

List Mieczysława Radwana do Matki 1934

Opis

List Mieczysława Radwana do Matki przebywającej u brata Mieczysława - Stanisława Radwana w Kaliszu, przed wyjazdem na Ural, z dn. 6. czerwca 1934

Twórca

Mieczysław Radwan

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1934-06-06

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów