List Mieczysława Radwana do Rodziny 1939

Tytuł

List Mieczysława Radwana do Rodziny 1939

Opis

List Mieczysława Radwana do Rodziny przed wyjazdem z Ostrowca Świętokrzyskiego z dn. 06-09-1939

Twórca

Mieczysław Radwan

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1939-09-06

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów