Mieczysław Radwan. Dokumenty służbowe, korespondencja 1937-1945

Tytuł

Mieczysław Radwan. Dokumenty służbowe, korespondencja 1937-1945

Temat

Dokumenty służbowe i korespondencja dotycząca pracy Mieczysława Radwana w Hucie Pokój oraz z okresu okupacji niemieckiej, 1937-1945.

Twórca

Maria Wiktoria Radwan

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów