Przeglądaj obiekty (razem 19)

  • Kolekcja: Mieczysław Radwan. Ważne Osoby związane z działalnością

Bruno Absolon ok. 1937, fotografia z albumu Mieczysława Radwana
Był synem Tomasza i Matyldy z d. Peterek. W 1912 roku ukończył niemieckojęzyczne gimnazjum w Cieszynie. Naukę kontynuował w Wyższej Szkole Górniczej w Leoben. Po wybuchu I wojny światowej został wcielony do armii austriackiej. Po zakończeniu wojny w…

Tadeusz Rekwirowicz
Tadeusz Rekwirowicz i jego fotografie Ostrowca Świętokrzyskiego
Tadeusz Rekwirowicz 1865-1962, inżynier architekt z Zakładów Ostrowieckich, autor projektu modrzewiowego kościółka pw. Najświętszego Serca Jezusowego z początku lat 30. XX w.w Ostrowcu…

Stanisław Kawiński 1936
Stanisław Kawiński (1890-1976), po ukończeniu studiów metalurgicznych na Politechnice w Petersburgu, w 1922 wrócił do Polski z Rodziną i też wybrał Ostrowiec i Zakłady Ostrowieckie jako miejsce do życia i pracy. W szybkim czasie wykazał się dużą…

 Portret Edwarda Dziewulskiego seniora, ojca Eugeniusza
Edward Dziewulski, syn Stanisława i Agnieszki z Kujawińskich, urodził się 06.01.1889 w Kamieńskoje, pow. Ekaterynołowski na terenie Rosji (dzisiejsza Ukraina). W okresie 1907 do 1908 tj. przez okres około roku przebywał w USA, dokąd popłynął…

Dr Eugeniusz Dziewulski.jpg
Doktor Eugeniusz Dziewulski urodził się 7 kwietnia 1913 w Ługańsku na terenie Rosji. Po zakończeniu I wojny światowej wraz z rodziną zamieszkał w niepodległej Polsce , początkowo w Kunowie a następnie w Ostrowcu Św. Maturę zdał w ostrowieckim…

Jan Samsonowicz.jpg
Rówieśnik Mieczysława Radwana, zaprzyjaźniony z nim towarzysz wielu wycieczek po ziemi świętokrzyskiej. W okresie 1922 -37 częsty gość mieszkania Mieczysława na Kościuszki w Ostrowcu. Pochodził z Ostrowca i wiele lat swej pracy naukowej poświęcił…

Kazimierz Bielenin polski archeolog i historyk sztuki
Prof. Kazimierz Bielenin badacz starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego, historyk sztuki z wykształcenia a archeolog z zawodu i zamiłowania, urodził się 29 stycznia 1923 roku Brzeszczach. W 1952 roku ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.…

1 A.Brandt z czasów studenckich.JPG
inż. Aleksander Brandt zastępca i następca Mieczysława Radwana na stanowisku kierownika Biura Technicznego ZO, zięć dyrektora ZO inż. St. Kawińskiego. Pracował w Biurze Technicznym ZO od 1930 do 1933 jako konstruktor, zaś od 1933 do 1937 jako…

Huta Pokój 1921.jpg wejście do huty.jpg
Po podziale Śląska w 1922, Huta w Nowym Bytomiu weszła w skład "Huty Pokój" Śląskich Zakładów Górniczo-Hutniczych SA. Była jedną z hut II RP najnowocześniejszą i najbardziej zmechanizowaną.
Zatrudniała ok. 7 tysięcy osób. Mało zniszczona podczas…

inż. Jerzy Jasiuk na sesji w dn. 23 stycznia 2010 w Muzeum Techniki , zorganizowanej przez Oddział PTTK im. Mieczysława Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim
Był absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Warszawskiej, członkiem Stacji Naukowo-Badawczej Polskiej Akademii Nauk na terenie budowy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W latach 1972–2013 piastował funkcję dyrektora Muzeum Techniki…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2