Przeglądaj obiekty (razem 27)

  • Kolekcja: Rodzina Mieczysława Radwana. Rodzeństwo, Dzieci i „Bronisławowicze”. Noty biograficzne

Stanisław Radwan mundur.png
Stanisław Michał Radwan pseud. Michał , Csemer , lekarz i działacz społeczny był najstarszym żyjącym synem Bronisława Radwana i Marii Eleonory z Reklewskich. Urodził się 29 lutego 1885 w Końskich. Uczęszczał do progimnazjum w Sandomierzu, a…

Maria Boczkowska ok 2000 (Copy).jpg
Maria Teresa Boczkowska, córka Wandy Józefy z Radwanów Boczkowskiej i Stanisława Boczkowskiego h. Gozdawa. Grafik-kreślarz, długoletni pracownik Wojskowej Akademii Technicznej. Autorka szaty graficznej wielu wydawnictw WAT-u i oprawy plastycznej…

Wacław Radwan ok. 1938 (Copy).jpg
Wacław Teofil Radwan artysta grafik i malarz, profesor ASP, był synem Bronisława i Marii Eleonory z Reklewskich. Urodził się 6 lutego 1887 w Żarnowie, pow. opoczyński. Naukę rozpoczął w szkole w Radomiu. W 1905 roku wziął udział w organizacji…

Adam Radwan ok.  1913
Adam Radwan najmłodszy z synów Bronisława Radwana i Eleonory z Reklewskich Radwanowej. Urodził się dnia 28 listopada1890 w Żarnowie - Marcinkowie, powiat Opoczyński, uczył się w Szkole Handlowej w Radomiu od (?) do 1909. Od 1 stycznia 1909 do 9…

Halina z Radwanów Kalinin  ok 1960.jpg
Rodzona siostra prof. Mieczysława Radwana. Urodzona w Żarnowie 25.05.1892, zmarła w 1990 w Poznaniu. Córka Marii Eleonory z Reklewskich i Bronisława Radwana, inżyniera, inspektora akcyzy i pełnomocnika Towarzystwa Akcyjnego „Skarżysko”,…

Józefa Wanda Radwan. Ostrowiec ok.1925
Józefa Wanda z Radwanów Boczkowska była najmłodszym dzieckiem Bronisława Radwana i Marii z Reklewskich. Urodziła się w Częstocicach 31 XII 1898, gdzie jej Ojciec Bronisław był inspektorem akcyzy cukrowni. Mieszkała z Rodzicami w Radomiu i w…

prof.Maciej Radwan (Copy).jpg
Maciej Wincenty Radwan polski metalurg i fizyk, prof. Wojskowej Akademii Technicznej, Instytutu Badań Jądrowych , Instytutu Podstawowych Problemów Techniki i Politechniki Poznańskiej. Absolwent Politechniki Śląskiej i Szkoły Technicznej „ Wawelberga”…

Krystyna Radwanówna ok. 1939
Krystyna z Radwanów Affanasowiczowa, córka Mieczysława Radwana i Stanisławy z Chmielnickich, urodziła się 15.05.1925 w Klimkiewiczowie (obecnie część Ostrowca Świętokrzyskiego) przy ul. Kościuszki 5. Poród odbierał dr Wardyński a ochrzczona…

Tadeusz Radwan.pdf
Tadeusz Radwan h. wł., syn Stanisława Radwana , lekarza i działacza społecznego i Haliny z Różyckich h. Rola, urodził się w 1921 w Warszawie . Miał dwóch braci: Wojciecha (ur. 1924) i Wiesława (ur. 1926). Matka i dwaj młodsi bracia (żołnierze…

LeszekRadwan.jpg
Leszek Radwan był absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którą ukończył w 1960 r. Z poznańską geodezją związany był od 1973 r., najpierw jako Zastępca, a następnie Kierownik Biura Geodezji i Kartografii m. Poznania. W latach 1974-1981…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2